Ja, så var det på’an igjen, då!


Me ser tilbake på 2008 og fram til 2009!

Nok eit år har gått, og myk­je under­fundigt og meir eller min­dre gode ting har satt preg på året 2008. Både når det kjem til det heilt per­son­lege til ting som omhand­lar Tel­lus på alle moglege måtar. Myk­je har skjedd, myk­je meir skal skje…

2008 vart eit år eg skra­pa saman det eg hadde av småmynt og spurde om han­da til mi kjære Renate, fekk oppl­e­va Sig­ur Rós og Radio­head på same scene i Bel­gia, sol­gte lei­lighei­ta mi med stor­tap, fekk bil­drau­men opp­fylt, oppl­e­va kor­leis livet var før og etter iPhone, sam­stun­des som eg opplyste folk om knaskeri på ein freda­gane. Og jepp, eg har klart å gjen­nom­føra mitt nyårs­fort­set: Eg seier no KUN «Ha det!» og ikkje «Hei!» når eg avs­lut­tar tele­fon­sam­ta­lar… Året sett under eitt, eit fan­tastisk år altså!

Spørsmålet er: Vert 2009 like spanande?

Ja, kva skjer i 2009?

Om dette året vert like spanande vil einaste tida vise. Men eg skal gifte meg, det er vel ei hend­ing stor nok til å dekkje eit års­for­bruk i opplevel­sar… Teik­nestri­pa «M» illus­tr­erer dette med det gode i å ha nokon ved sin side veldig godt i denne stri­pa, og eg kan berre seie at eg gled­er meg vilt masse. Gif­tar­målet står i Eid kyrk­je på Hal­snøy 27. juni, med påfyl­g­jande fest på folke­høgskulen på øya. Meir infor­masjon om akku­rat denne dagen kan du finne på www.renateogespen.com.

Eg håpar også på å få fleire gode musikkop­plevin­gar, både store og små. Ser til mi store glede at fes­ti­valen Øyo ’09 (på HSH) er eit nytt friskt pust i elles så fes­ti­val-tør­ka vin­ter­stid, og det tilogmed på øya der eg vaks opp. Om det vert ein suk­sess til glede og gjen­takelse krys­sar eg fin­grane for!

Om det skjer noko meir i løpet av året, ikkje sjå vekk i frå at eg kjem til å nemne det med ei lin­je eller tre!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: