Stikkord: konserter

  • Jungeltelegrafen: Underskog

    Korleis skal du til ei kvar tid vite kva som eigentleg skjer i byen din? Tenesta Underskog har svaret.

  • Ja, så var det på’an igjen, då!

    Nok eit år har gått, og mykje underfundigt og meir eller mindre gode ting har satt preg på året 2008. Både når det kjem til det heilt personlege til ting som omhandlar Tellus på alle moglege måtar. Mykje har skjedd, mykje meir skal skje...

  • Noko for einkvar musikkelskar?

    Først vil eg berre seie; Fyt­tikat­ten-og-grisen (og andre dyr som måtte passe inn i eit uhem­skt vilt jubel­rop)! Dette kjem til å ver­ta året over alle åra med tanke på kva Bergen den by har å til­by innan musikk-opplevin­gar i år. Kent var fyrst ute i år, med kon­serten som vart helden i Grieghallen den 26. […]