Jungeltelegrafen: Underskog

Underskog

Kor­leis skal du til ei kvar tid vite kva som eigent­leg skjer i byen din? Ten­es­ta Under­skog har svaret.

Ten­es­ta er eit Ben­gler-pros­jekt, som forøvrig også har laga blogg- og nettsam­funnsten­es­ta Ori­go. Under­skog dekkjer ute­liv­et, kon­ser­tar og hendinger i dei største byane her i lan­det. Prak­tisk? Eg vil seie det.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!