Categories
Datateknologi Personleg

Jungeltelegrafen: Underskog

Kor­leis skal du til ei kvar tid vite kva som eigent­leg skjer i byen din? Ten­es­ta Under­skog har svaret.

Underskog

Kor­leis skal du til ei kvar tid vite kva som eigent­leg skjer i byen din? Ten­es­ta Under­skog har svaret.

Ten­es­ta er eit Ben­gler-pros­jekt, som forøvrig også har laga blogg- og nettsam­funnsten­es­ta Ori­go. Under­skog dekkjer ute­liv­et, kon­ser­tar og hendinger i dei største byane her i lan­det. Prak­tisk? Eg vil seie det.