Categories
Artfundige saker Video/film

Noreg i di hule hand

Har du vore bor­ti dette med å skjere ut iso­por eller treverk for å skape eit land­skap for å plassere model­lar av hus og lik­nande på? Kan­skje du til og med har prøvd deg på å lage mod­ell av eige­domen din? Ikkje stress meir, land­skapet er nem­leg i endring!

Categories
Datateknologi Personleg

Jungeltelegrafen: Underskog

Kor­leis skal du til ei kvar tid vite kva som eigent­leg skjer i byen din? Ten­es­ta Under­skog har svaret.