Categories
Artfundige saker Video/film

Noreg i di hule hand

Har du vore bor­ti dette med å skjere ut iso­por eller treverk for å skape eit land­skap for å plassere model­lar av hus og lik­nande på? Kan­skje du til og med har prøvd deg på å lage mod­ell av eige­domen din? Ikkje stress meir, land­skapet er nem­leg i endring!

No er tida inne for å leg­gje vekk sag, saks og lim, og gå for det dig­i­tale verk­tyet til norske Ben­gler: Ter­rafab. Med dette verk­tyet kan du få din favorittdel av Noreg sin fan­tastiske natur rett i han­da! Sjekk ut videoen under for ein visuell fork­lar­ing.