Dette er meg og mitt


Sidan eg star­ta denne bloggen i 2002 har det skjedd ein god del i mitt analoge og dig­i­tale liv. Som ein van­leg ung­dom sat eg kvisete og utan sær­lege sosiale anten­ner på hybe­len i Bergen og kno­ta foran skjer­men. Dag ut og dag inn — og mange lange net­ter. Sam­stun­des job­ba eg iherdig med å utdanne meg til mediegrafikar.

Sidan fekk eg jobb hjå Bodoni, eit trykkeri/setteri i hjar­ta av Bergen. Frå å ha fint lite kunnskap om design, vev, trykksak­er og typografi, tileigna eg meg fort rel­a­tivt greie kunnska­par innan dette i løpet av mine år i Hans­abyen. Dels på jobb og dels på pri­vat­en. Mange av mine kunnskaper og favorit­ter del­er eg med deg i dag, gjerne via mine fredagsknask!

Som nem­nt har eg ein fot innan typografi, og eg elsker emnet såpass at det innimel­lom dukkar opp skrifter eg sjølv har laga. Skum­melt som det kan høyrast ut, er det mi eiga hand­skrift, Asphyx­i­ate, som top­par sta­tis­tikken på antal nedlastingar!

Etter eg møtte kona mi i 2007 har ting foran­dra seg til det per­fek­te. Me gif­ta oss i storslåtte omgiv­nad­er på basarhol­men Hal­snøy, fly­t­ta ut av vår vesle lei­legheit i Bergen, kjøpte oss hus på Hor­neland på heim­staden min Stord, vorten pap­pa og nyt no arbei­ds­da­gane hjå Zpir­it reklame­byrå på Stord.

Kva med deg?

Kom­men­tér gjerne inn­leg­ga i bloggen. Ellers kan me jo alltids ta ein tur på kafé og få utfold­else for tanker og andre vik­tige utfor­dringar i sam­fun­net. Om du ikkje likar slitte kaféar, kan du som regel tre­ffe meg på net­tet via desse kanalane:

Ha ein strå­lande dag!

%d bloggers like this: