Dritgod på koding? Zpirit søker folk!

Kom­mu­nikasjons­byrået eg arbei­dar i, Zpir­it, er på jakt etter deg som elskar pro­gram­mer­ing, net­topp fer­dig med rel­e­vant utdan­ning, eller rett og slett berre har god peil­ing på kod­ing og web.

Published
Categorized as Personleg

Klar for å verte skogvoktar?

Glad i rolege turar i skog og mark, og oppleve farg­erike solnedgan­gar? Kan­skje du sam­stun­des òg har ein kjær­leik til dataspel? Kan­skje rar kom­bo, men då vil eg råda deg til å prøve ut indie-spelet Firewatch.

Falne i andre verdskrig

Har du nokon gong reflek­tert over kor mange som fak­tisk døy­dde i løpet av krigsåra andre verd­skrig her­ja? Her får du svaret!

Published
Categorized as Video/film

Kva er CMYK?

https://vimeo.com/138106887 Her er ein video for deg som til­feldigvis lur­er på kor­leis farg­erom­met CMYK funger­ar i prak­sis. Enkel og grei!