Categories
Personleg

Opplev nyaste spel på gamle drog

Lei av å ikkje kunne spele dei nyaste spela på grunn av utdatert hard­ware? Fortvil ikkje! No er ende­leg GeForce NOW off­isielt lansert!

Categories
Personleg

Dritgod på koding? Zpirit søker folk!

Kom­mu­nikasjons­byrået eg arbei­dar i, Zpir­it, er på jakt etter deg som elskar pro­gram­mer­ing, net­topp fer­dig med rel­e­vant utdan­ning, eller rett og slett berre har god peil­ing på kod­ing og web.

Categories
Datateknologi Grafikk/design

Spennande nytt frå Microsoft

Her om dagen pub­lis­erte teknologigi­gan­ten Microsoft noko spen­nande innan UI for deira pro­duk­tlin­je.

Categories
Artfundige saker Ymse

Min favoritt i høve 1. april

I høve 1. april fann eg ein tekst som kan­skje ALLE der ute burde tatt til seg i desse cyber-lureri-scam-tider.

Categories
Datateknologi Personleg

Klar for å verte skogvoktar?

Glad i rolege turar i skog og mark, og oppleve farg­erike solnedgan­gar? Kan­skje du sam­stun­des òg har ein kjær­leik til dataspel? Kan­skje rar kom­bo, men då vil eg råda deg til å prøve ut indie-spelet Fire­watch.

Categories
Personleg Video/film

Sterk film om eit viktig tema

Ein film om eit meir eller min­dre usyn­leg tema.

Categories
Video/film

Falne i andre verdskrig

Har du nokon gong reflek­tert over kor mange som fak­tisk døy­dde i løpet av krigsåra andre verd­skrig her­ja? Her får du svaret!

Categories
Grafikk/design iPhone/mobil Personleg

Brukar du mykje tid på mobilen?

I dagens sam­funn der ein får full dig­i­tal input på data­mask­in­er, net­tbrett, tv-ar og mobi­lar, er det kan­skje ikkje så rart tida bak desse einingane aukar. Men det finst håp!

Categories
Artfundige saker

Kva lyd lagar solsystemet vårt?

Nokon gong lurt på kor­leis lyden av vårt soslystem hadde vore om plan­e­tane hadde spelt sin eigen lyd? WhiteVinyl har gjort under­ing om til realitet i deira Solar­Beat.

Categories
Grafikk/design Video/film

Kva er CMYK?

Her er ein video for deg som til­feldigvis lur­er på kor­leis farg­erom­met CMYK funger­ar i prak­sis. Enkel og grei!