Categories
Personleg

Dritgod på koding? Zpirit søker folk!

Kom­mu­nikasjons­byrået eg arbei­dar i, Zpir­it, er på jakt etter deg som elskar pro­gram­mer­ing, net­topp fer­dig med rel­e­vant utdan­ning, eller rett og slett berre har god peil­ing på kod­ing og web.

Kom­mu­nikasjons­byrået eg arbei­dar i, Zpir­it, er på jakt etter deg som elskar pro­gram­mer­ing, net­topp fer­dig med rel­e­vant utdan­ning, eller rett og slett berre har god peil­ing på kod­ing og web.

Så, er du på søken etter ein ny arbei­dsstad (inkl. tak­ter­rasse og utsikt), ja då er det berre til å sende inn søk­nad! Me treng nokre ekstra og gode hen­der!

Sjekk ut kom­plett still­ingsverk på zpirit.no/jobb-hos-oss