Dritgod på koding? Zpirit søker folk!

Kom­mu­nikasjons­byrået eg arbei­dar i, Zpir­it, er på jakt etter deg som elskar pro­gram­mer­ing, net­topp fer­dig med rel­e­vant utdan­ning, eller rett og slett berre har god peil­ing på kod­ing og web.

Så, er du på søken etter ein ny arbei­dsstad (inkl. tak­ter­rasse og utsikt), ja då er det berre til å sende inn søk­nad! Me treng nokre ekstra og gode hender!

Sjekk ut kom­plett still­ingsverk på zpirit.no/jobb-hos-oss

Published
Categorized as Personleg

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!