Opplev nyaste spel på gamle drog


GeForce NOW er ei ten­este som gjer at du kan spele ei mengd mod­erne spel på kva som helst eining. 

Kva som helst ein­ing? Ja! Har du ein eldre PC med innebygd skjermko­rt av låg kvalitet, eller sit på Mac utan mogleik til å spele spel sidan dei berre er lansert for PC? Kjem dei inn under dei låge sys­temkra­va er det ingen prob­lem, skjøn­ner du. Alt ein treng gjere er å reg­istrere seg, las­tar ned ein enkel app­likasjon, og du kan spele med full grafikk!

Kva er haka? Ikkje noko stor hake i utgangspunk­tet, i alle fall om du spelar korte økter og har dei fleste spela dine i Steam/Uplay. Det er ikkje støtte for spel som er utan­for desse sfærane, som t.d. Ori­gin og lokalt installerte spel. I til­legg bør ha ei grei net­tilkobling. Ei fiber­lin­je på 100/100 er å anbe­fale, men min­i­mum er 50+.

Dei har lagt opp til ein mod­ell der du kan spele kost­nads­fritt i ein time om gongen, men tilbyr ein meir fri­are opp­grader­ing, med meir futt for 59,-/ månad.

Kon­klusjon? Abso­lutt verdt å prøve ut! Eg har prøvd betaen i over eit år på min Mac­Book Pro frå 2014, og eg fekk blant anna tes­ta PUBG og DOOM på grafikkin­ntill­in­gen Ultra. Det glei heilt strå­lande og utan lag — sjølv på ei van­leg breiband­slin­je på 60/20.

Så, blås støvet av din gam­le plank av ein PC og spel!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: