Categories
Datateknologi Grafikk/design

Spennande nytt frå Microsoft

Her om dagen pub­lis­erte teknologigi­gan­ten Microsoft noko spen­nande innan UI for deira pro­duk­tlin­je.

Her om dagen pub­lis­erte teknologigi­gan­ten Microsoft noko spen­nande innan UI for deira pro­duk­tlin­je.

Dei kallar det for Flu­ent Design Sys­tem, og inneber at dei nyt­tar lys, dybde og andre 3D-aktige meto­dar for å få fram vik­tige ele­ment. Dette er kan­skje ikkje noko nytt, men spen­nande for­di det tidle­gare har kome myk­je flatt og kjede­leg frå Microsoft før.

Dette kan ha ein saman­heng med ein hend­ing i Shang­hai 23. mai som vis­st­nok «skal vise ver­da kva som er det siste». Kan det vere neste ver­sjon av Win­dows og deira andre pro­dukt?

Spen­nande tider!