Her om dagen pub­lis­erte teknologigi­gan­ten Microsoft noko spen­nande innan UI for deira pro­duk­tlin­je.

Dei kallar det for Flu­ent Design Sys­tem, og inneber at dei nyt­tar lys, dybde og andre 3D-aktige meto­dar for å få fram vik­tige ele­ment. Dette er kan­skje ikkje noko nytt, men spen­nande for­di det tidle­gare har kome myk­je flatt og kjede­leg frå Microsoft før.

Dette kan ha ein saman­heng med ein hend­ing i Shang­hai 23. mai som vis­st­nok «skal vise ver­da kva som er det siste». Kan det vere neste ver­sjon av Win­dows og deira andre pro­dukt?

Spen­nande tider!

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: