Kategori: Grafikk/design

 • Spennande nytt frå Microsoft

  Her om dagen publiserte teknologigiganten Microsoft noko spennande innan UI for deira produktlinje.

 • Brukar du mykje tid på mobilen?

  I dagens samfunn der ein får full digital input på datamaskiner, nettbrett, tv-ar og mobilar, er det kanskje ikkje så rart tida bak desse einingane aukar. Men det finst håp!

 • Kva er CMYK?

  Her er ein video for deg som til­feldigvis lur­er på kor­leis farg­erom­met CMYK funger­ar i praksis. Enkel og grei!

 • Graphic Means

  Graphic Means

  Har du nokon gong lurt på korleis ein laga magasin og andre grafiske trykksaker utan ein datamaskin? Briar Levit har lyst å vise deg dette gjennom prosjektet sitt "Graphic Means".

 • Er du ein grafiske nørd?

  Eg har tidle­gare omta­la enkelte «nettspel» der du til dømes kan teste kor god du er til å jus­tere avs­tanden mel­lom teik­na i eit ord. No har det duk­ka opp ei side der du kan utfor­dre deg sjølv i mange fleire slike grafiske «nettspel»: Games for Designers Enjoy!

 • Er du pikselperfeksjonist?

  Er du den som likar og trur at du klarar å sjå brei­d­da og høg­da på eit ele­ment på skjerm utan å måle? Kva om ein snur på det, då? Alt­så at du får eit tal med pik­slar og skal lage bok­sen så nærme som oppgitte mål? Test ut kor god du er på Pixact.ly!

 • Notisen

  Lokalavis­er er eit type medi­um som kan­skje ikkje vert sett på som grensepren­gande når det gjeld måten nyhende vert formid­la. Resul­tatet vert ofte lange tek­star med eit bilete som skal fylle side opp og side ned. Lokalav­isa Kvinnherin­gen har i dag difor gjort noko heilt utanom det vanlege…

 • Hovudet over vatnet

  Sommaren står for døra, og med det eit yrande liv på sjøen. Det franske selskapet Guy Cotten har laga til ein fantastisk godt gjennomført kampanje for bruk av tryggleiksutstyr på sjøen med utgangspunkt i kor vanskeleg er det å overleva eit fall til havs.

 • Ta ein flytur gjennom nettlesaren din

  Har du lyst å fly gjen­nom Europa, men har ikkje råd? Fortvil ikkje. Fly­sel­skapet Swiss har laga ei nett­side som tek deg med på ei reise gjen­nom deira verd. Eg er ikkje heilt i skyene når det gjeld sider som gjer ting utan at du veit kva net­tle­saren vil gjera for deg, men denne var […]

 • Kom snø, og du skal fritt falle…

  Det er endeleg fredag! Mange startar vinterferien i dag, men for andre er den ikkje-eksisterande. For dei som fell i sistnemde kategori kjem det her noko digitalt knask!

1 2 3 18
Next Page