Categories
Artfundige saker Grafikk/design

Notisen

Lokalavis­er er eit type medi­um som kan­skje ikkje vert sett på som grensepren­gande når det gjeld måten nyhende vert formid­la. Resul­tatet vert ofte lange tek­star med eit bilete som skal fylle side opp og side ned. Lokalav­isa Kvinnherin­gen har i dag difor gjort noko heilt utanom det van­lege…

Notisen er sett på som det vik­ti­gaste i ei avis. Dei har difor i dagens utgåve (ons­dag 3. sep­tem­ber) utelukkande pepra den med noti­s­ar. Les meir hjå NRK her, og les heile avisa hjå ISSUU.