Categories
Grafikk/design Personleg Skrifter/typografi Video/film

Graphic Means

Har du nokon gong lurt på kor­leis ein laga mag­a­sin og andre grafiske trykksak­er utan ein data­maskin? Bri­ar Lev­it har lyst å vise deg dette gjen­nom pros­jek­tet sitt “Graph­ic Means”.

Har du nokon gong lurt på kor­leis ein laga mag­a­sin og andre grafiske trykksak­er utan ein data­maskin? Bri­ar Lev­it har lyst å vise deg dette gjen­nom pros­jek­tet sitt “Graph­ic Means”.  Ho nær­mar seg no slut­ten på innsam­lin­ga og er særs nærme målet sitt, og forhåpent­leg realis­ere og lansere ein film om denne gam­le kun­sten.

Ta ein kikk  på Kick­starter-sida eller nettsi­da hen­nar for meir infor­masjon!