Category

Video/film

Draumen om å verta ei stjerne i Hollywood er her stadig, dog her er det nok mest stoff om andre som faller i den kategorien…