Kategori: Video/film

 • Sterk film om eit viktig tema

  Ein film om eit meir eller mindre usynleg tema.

 • Falne i andre verdskrig

  Har du nokon gong reflektert over kor mange som faktisk døydde i løpet av krigsåra andre verdskrig herja? Her får du svaret!

 • Kva er CMYK?

  Her er ein video for deg som til­feldigvis lur­er på kor­leis farg­erom­met CMYK funger­ar i praksis. Enkel og grei!

 • Graphic Means

  Graphic Means

  Har du nokon gong lurt på korleis ein laga magasin og andre grafiske trykksaker utan ein datamaskin? Briar Levit har lyst å vise deg dette gjennom prosjektet sitt "Graphic Means".

 • Elektronisk kjærleik

  Fin og kreativ måte å nytte elek­tro­n­iske dupped­ingsar. “Knock, knock” av det ukrainske ban­det Brunettes Shoot Blondes. 

 • Hovudet over vatnet

  Sommaren står for døra, og med det eit yrande liv på sjøen. Det franske selskapet Guy Cotten har laga til ein fantastisk godt gjennomført kampanje for bruk av tryggleiksutstyr på sjøen med utgangspunkt i kor vanskeleg er det å overleva eit fall til havs.

 • Årets julegåve kjem frå Calle

  Usikker på kva jule­plate du skal gi til svigers i år? Eg skulle gjerne ha hjulpe deg der, men hadde dette vore ein reell utg­jev­ing frå komikaren Calle Hell­e­vang Larsen, hadde eg ikkje vore i tvil om at denne pla­ta skulle under årets jule­tre! Me får enn så lenge kose oss med musikkvideoen over med […]

 • Klassiske dressar i sakte film

 • Siri

  Alltid lurt på kven per­so­n­en bak stem­ma til stemmestyring­sten­es­ta «Siri» på iPhone er? Er ho 20 år og sin­gel, eller er ho 40 år og tre­barns­mor? I den korte doku­mentaren over får du vite teknolo­gien Nuance Com­mu­ni­ca­tions nyt­tar, litt his­to­rie og kven som er bak stem­ma på tele­fo­nen og data­mask­i­na di. PS: Vil du lesa meir, […]

 • Noreg i di hule hand

  Har du vore bor­ti dette med å skjere ut iso­por eller treverk for å skape eit land­skap for å plassere model­lar av hus og lik­nande på? Kan­skje du til og med har prøvd deg på å lage mod­ell av eige­domen din? Ikkje stress meir, land­skapet er nem­leg i endring!

1 2 3 8
Next Page