Falne i andre verdskrig

Har du nokon gong reflek­tert over kor mange som fak­tisk døy­dde i løpet av krigsåra andre verd­skrig her­ja? Her får du svaret!

Published
Categorized as Video/film

Kva er CMYK?

https://vimeo.com/138106887 Her er ein video for deg som til­feldigvis lur­er på kor­leis farg­erom­met CMYK funger­ar i prak­sis. Enkel og grei!

Årets julegåve kjem frå Calle

http://youtu.be/61UfGg6sf8I Usikker på kva jule­plate du skal gi til svigers i år? Eg skulle gjerne ha hjulpe deg der, men hadde dette vore ein reell utg­jev­ing frå komikaren Calle Hell­e­vang Larsen, hadde eg ikkje vore i tvil om at denne pla­ta skulle under årets jule­tre! Me får enn så lenge kose oss med musikkvideoen over…… Con­tin­ue read­ing Årets julegåve kjem frå Calle

Siri

http://youtu.be/wu-tIqnUUX8 Alltid lurt på kven per­so­n­en bak stem­ma til stemmestyring­sten­es­ta «Siri» på iPhone er? Er ho 20 år og sin­gel, eller er ho 40 år og tre­barns­mor? I den korte doku­mentaren over får du vite teknolo­gien Nuance Com­mu­ni­ca­tions nyt­tar, litt his­to­rie og kven som er bak stem­ma på tele­fo­nen og data­mask­i­na di. PS: Vil du…… Con­tin­ue read­ing Siri

Noreg i di hule hand

Har du vore bor­ti dette med å skjere ut iso­por eller treverk for å skape eit land­skap for å plassere model­lar av hus og lik­nande på? Kan­skje du til og med har prøvd deg på å lage mod­ell av eige­domen din? Ikkje stress meir, land­skapet er nem­leg i endring! No er tida inne for å…… Con­tin­ue read­ing Noreg i di hule hand