Categories
Personleg Video/film

Sterk film om eit viktig tema

Ein film om eit meir eller min­dre usyn­leg tema.

Eg er førebels berre støt­temedlem til Røde Kors, men håpar på at eg ein dag kan ta steget vidare og bidra meir aktivt for å hjelpe min neste.

For ein ting er sikkert: Det er mange der ute som treng hjelp, støtte, eller berre nokon å snakke med. Røde Kors på Island og The Ice­landic Men­tal Health Alliance (Geðhjálp) har fått laga ein film som tek opp eit vik­tig tema som ram­mar så alt­for mange — og kan­skje sær­leg i desse tider!

Eg skal ikkje fortel­je meir. Sjå!

Sjekk ut sida Utme­da for meir infor­masjon!

Ta godt vare på kvaran­dre, og ha ei rik­tig så god jul og ei fin nyt­tår­shelg!