Neil Hal­lo­ran har i fil­men over illus­tr­ert på ein for­fer­de­leg, men likev­el fan­tastisk fin og visuell måte kor mange liv som gjekk tapt. Vel verdt 18 min­utt av di tid!

I til­legg har han laga ein inter­ak­tiv ver­sjon du kan finne her.

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: