Stikkord: Briar Levit

  • Graphic Means

    Graphic Means

    Har du nokon gong lurt på korleis ein laga magasin og andre grafiske trykksaker utan ein datamaskin? Briar Levit har lyst å vise deg dette gjennom prosjektet sitt "Graphic Means".