Kom snø, og du skal fritt falle…

Det er ende­leg fredag! Mange star­tar vin­ter­fe­rien i dag, men for andre er den ikkje-eksis­terande. For dei som fell i sist­nemde kat­e­gori kjem det her noko dig­i­talt knask!

Mads Burcharth

Mads Burcharth

Mads Bur­charth er dan­sk og driv eit eige lite fir­ma i heim­lan­det. Porte­føl­ja hans inneheld arbeid for store klien­tar som blant anna Coca Cola, Dis­ney og Voda­fone. I til­legg til å lage reine, ele­gante og gjen­nom­førte arbeid, vert det pre­sen­tert like eins på net­tet. Verd ein kikk før helga!

Skriftleg samanlikning

Tiff — A type diff tool

For deg som nyt­tar ein del tid på å finne den rik­tige skrift­typen til ei nett­side, har eg eit lite tips å koma med før fredagsmoroa byr­jar for fullt. Det finst sikkert mange nok av sama­likn­ingsverk­tøy der ute, men eit eg har funne og nyt­ta litt er Tiff — A type diff tool. Her kan du saman­likne van­lege sys­tem­skrifter (dei skriftene som primært er på alle mask­i­nar) mot Google sine nettskrifter.

Responsiv skit

Resize that shit

Nei, det er ikkje snakk om respons på eit spørsmål eller ein søk­nad frå NAV. For dei av oss som kjen­ner til design for nett, kjen­ner kan­skje til dette med respon­sive nettsider. Sidan det er helg, skal eg ta dette eit steg vidare: kva med eit inter­ak­tivt og respon­sivt pusle­spel? Jo, ver så god!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!