Kom snø, og du skal fritt falle…


Det er ende­leg fredag! Mange star­tar vin­ter­fe­rien i dag, men for andre er den ikkje-eksis­terande. For dei som fell i sist­nemde kat­e­gori kjem det her noko dig­i­talt knask!

Mads Burcharth

Mads Burcharth

Mads Bur­charth er dan­sk og driv eit eige lite fir­ma i heim­lan­det. Porte­føl­ja hans inneheld arbeid for store klien­tar som blant anna Coca Cola, Dis­ney og Voda­fone. I til­legg til å lage reine, ele­gante og gjen­nom­førte arbeid, vert det pre­sen­tert like eins på net­tet. Verd ein kikk før helga!

Skriftleg samanlikning

Tiff — A type diff tool

For deg som nyt­tar ein del tid på å finne den rik­tige skrift­typen til ei nett­side, har eg eit lite tips å koma med før fredagsmoroa byr­jar for fullt. Det finst sikkert mange nok av sama­likn­ingsverk­tøy der ute, men eit eg har funne og nyt­ta litt er Tiff — A type diff tool. Her kan du saman­likne van­lege sys­tem­skrifter (dei skriftene som primært er på alle mask­i­nar) mot Google sine nettskrifter.

Responsiv skit

Resize that shit

Nei, det er ikkje snakk om respons på eit spørsmål eller ein søk­nad frå NAV. For dei av oss som kjen­ner til design for nett, kjen­ner kan­skje til dette med respon­sive nettsider. Sidan det er helg, skal eg ta dette eit steg vidare: kva med eit inter­ak­tivt og respon­sivt pusle­spel? Jo, ver så god!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: