Facebook vs. stein, saks og papir


Facebook-Paper

Til tross for utal­lige (tomme) spå­dom­mar om at Face­book kjem til å dø ut, sam­stun­des som at nettsam­fun­net går med nær tosifra tal i mil­liar­dover­skot, gjer Face­book stadig nye spen­nande ting. Face­book har teke nettsam­funn frå steinalderen og inn i framti­da. Dei har vist/gjort at saks­ing frå andre nettstad­er er vik­tig for folk flest. 3. feb­ru­ar er dei tilbake til blankt papir…

Papirutgåve av Facebook?

Sjølv om det kunne vore inter­es­sant å sett, så kjem ikkje nettsam­fun­net til å kome ut på ekte papir. Det hadde nok vore tid­kre­vande, berre sjå her. Men når Face­book kjem med endringar på designet eller funksjon­aliteten, vis­er det att på kjens­lene til folk. Nokre vert fortvi­la og mis­lik­er, nei, hatar at endringane skjer. Andre, meg inklud­ert, pris­ar det opp i himlen og sit gjerne spent å ven­tar på kva nytt dei finn på.

http://vimeo.com/85421325

No, nøyak­tig ti år etter opp­staren, er dei klar med eit nytt pros­jekt. Med ein app enkelt og gre­it kalla for Paper, skal dei fortel­je his­to­ri­ar. His­to­ri­ar som du set saman sjølv. Det verkar for meg at dette er ei god gamal RSS-straum i ny drakt, men eg er likev­el ein av dei mange som kjem til å laste ned app­k­likasjo­nen for å finne ut kva dette er — når/om den ein gong kjem til Noreg. Førebels er det berre våre ven­er over there som får utforske denne nye dig­i­tale historieforteljinga.

Sjekk ut denne nettsi­da for å lesa meir.

, ,

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: