Perfekt-ish.

ish

Ein snakkar jo stadig om respon­sivitet når det kjem til nettsider. I til­legg finst det sikkert hun­drevis (om ikkje tusen­vis) av sider som vis­er deg kor­leis nettsi­da di ser ut i forskjel­lige stor­leikar på dig­i­tale skjer­mar (òg kalla view­port).

Eg har tidle­gare tip­sa deg om The Respon­si­na­tor som vis­er deg sida du spe­si­fis­er­ar inni ein mobil duppeditt. No har eg funne ein som er tildels like nyt­tig, men heilt klart meir gøyal. For kva vert betre enn eit verk­ty som har ein eigen dis­co-modus?

Sjekk ut ish. 2.0 frå Brad Frost!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!