Categories
Artfundige saker Datateknologi

Perfekt-ish.

ish

Ein snakkar jo stadig om respon­sivitet når det kjem til nettsider. I til­legg finst det sikkert hun­drevis (om ikkje tusen­vis) av sider som vis­er deg kor­leis nettsi­da di ser ut i forskjel­lige stor­leikar på dig­i­tale skjer­mar (òg kalla view­port).

Eg har tidle­gare tip­sa deg om The Respon­si­na­tor som vis­er deg sida du spe­si­fis­er­ar inni ein mobil duppeditt. No har eg funne ein som er tildels like nyt­tig, men heilt klart meir gøyal. For kva vert betre enn eit verk­ty som har ein eigen dis­co-modus?

Sjekk ut ish. 2.0 frå Brad Frost!