Totusenogfjorten

2014

Folkens, det er 2014. Eit (nesten) heilt fer­skt år står for tur til å verte fylt med glede, sorg og hendin­gar me kjem til å hugse lenge eller gløyme fort. Myk­je er opp til deg!

I det fyrste inn­legget i år er det litt forskjel­lig å lese. Kall det gjerne knask. Her står det om alt frå omkalfa­tringar i arbei­d­slivet mitt, til ein heilt annan type inspirasjon…

Same, same, but different

Zpirit

Eg har vore fast tilsett i den grafiske bran­sjen i snart tolv år. TOLV år. Og eg er ikkje passert dei gylne gren­sa på 30 endå. Eg har gått frå ein lære­vil­lig lær­ling til ein ihuga fag­mann innan­for typografi, grafisk design, trykk og design på nett og dig­i­tale media. Ei reise eg trygt kan råda andre til å ta.

Men, kvar reise har ein start og eit hov­ud­stogg. Innimel­lom der er det som regel mange pauses­togg der ein kan få ny dose inspi­rasjon og bevege krop­pen litt. Om to vek­er skal eg gå av på neste stasjon på denne reisa. Etter nesten fem år i Oktan, byr­jar eg i Zpir­it reklame­byrå. Eg ser fram til å få både nye og kjente fjes som kol­le­gaer frå februar.

Velkomen innom på kaffi!

Typografi til folk — og fugl

JoLynne Walz Martinez — Flickr
Foto: JoLynne Walz Martinez

Eg vil ikkje seie eg er nokon spå­mann. Det kan me få på det reine med ein gong. Kunnskapen min innan­for typografi er i alle fall større. Og er det ein ting eg fort­satt har lyst å dri­ve med, og aller helst stupe dju­pare inn i, så er det net­topp typografien.

Kvar dag får eg bøt­te­vis med inspi­rasjon frå mine kjelder på Inter­nett, Face­book og Twit­ter. Her er nokre av mine bok­mer­ka typografi-lenkjer frå 2013:

  • I Love Lig­a­tures — Ei nett­side med inspirerande mange døme på logoar og anna med flotte lig­at­u­rar i seg.
  • Design TAXI/Typography — Ei nett­side som kjem køyrande med bøt­te­vis med inspi­rasjon innan grafisk design, kam­pan­jar, videoar og anna kun­st, men har òg ein eigen avdel­ing for typografi som eg stadig er innom.
  • Upside Down N — Å vere ein som skal mon­tere fasadeskilt, burde kan­skje vore ein enkel jobb. Men når ein kjem til bok­staven N (i kapitél-utgåve), star­tar utfordringa…
  • Type­n­est­ing — Då er det bevist: fuglar er òg glad i typografi! Gå inn på denne bloggen for å sjå om det er ein favorit­tbok­stav dei likar å «bu i».
  • Typo­graph­ic Eti­quette — Til slutt vil eg berre tips om ei side som går gjen­nom litt typografisk etikette på net­tet. Vik­tig å få med seg, både om du skriv på skjerm eller på papir!

Har du eit nyttårsfortsett?

The Flattering Man

Me alle har vel eit eller fleire me stre­var med. Oppføl­gjin­ga er kan­skje hakket verre. Her kjem nokre tips til sider som kan hjelpe deg på veg mot eit betre kropp:

Godt nytt år!

Uan­skvett om du vel sofaen eller eige tren­ingsstu­dio for dine nyt­tårs­fort­sett, ynskjer eg deg eit fort­satt godt nytt år!

Kva er dine pla­nar for 2014?

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

2 comments

Comments are closed.