Totusenogfjorten


2014

Folkens, det er 2014. Eit (nesten) heilt fer­skt år står for tur til å verte fylt med glede, sorg og hendin­gar me kjem til å hugse lenge eller gløyme fort. Myk­je er opp til deg!

I det fyrste inn­legget i år er det litt forskjel­lig å lese. Kall det gjerne knask. Her står det om alt frå omkalfa­tringar i arbei­d­slivet mitt, til ein heilt annan type inspirasjon…

Same, same, but different

Zpirit

Eg har vore fast tilsett i den grafiske bran­sjen i snart tolv år. TOLV år. Og eg er ikkje passert dei gylne gren­sa på 30 endå. Eg har gått frå ein lære­vil­lig lær­ling til ein ihuga fag­mann innan­for typografi, grafisk design, trykk og design på nett og dig­i­tale media. Ei reise eg trygt kan råda andre til å ta.

Men, kvar reise har ein start og eit hov­ud­stogg. Innimel­lom der er det som regel mange pauses­togg der ein kan få ny dose inspi­rasjon og bevege krop­pen litt. Om to vek­er skal eg gå av på neste stasjon på denne reisa. Etter nesten fem år i Oktan, byr­jar eg i Zpir­it reklame­byrå. Eg ser fram til å få både nye og kjente fjes som kol­le­gaer frå februar.

Velkomen innom på kaffi!

Typografi til folk — og fugl

JoLynne Walz Martinez — Flickr
Foto: JoLynne Walz Martinez

Eg vil ikkje seie eg er nokon spå­mann. Det kan me få på det reine med ein gong. Kunnskapen min innan­for typografi er i alle fall større. Og er det ein ting eg fort­satt har lyst å dri­ve med, og aller helst stupe dju­pare inn i, så er det net­topp typografien.

Kvar dag får eg bøt­te­vis med inspi­rasjon frå mine kjelder på Inter­nett, Face­book og Twit­ter. Her er nokre av mine bok­mer­ka typografi-lenkjer frå 2013:

  • I Love Lig­a­tures — Ei nett­side med inspirerande mange døme på logoar og anna med flotte lig­at­u­rar i seg.
  • Design TAXI/Typography — Ei nett­side som kjem køyrande med bøt­te­vis med inspi­rasjon innan grafisk design, kam­pan­jar, videoar og anna kun­st, men har òg ein eigen avdel­ing for typografi som eg stadig er innom.
  • Upside Down N — Å vere ein som skal mon­tere fasadeskilt, burde kan­skje vore ein enkel jobb. Men når ein kjem til bok­staven N (i kapitél-utgåve), star­tar utfordringa…
  • Type­n­est­ing — Då er det bevist: fuglar er òg glad i typografi! Gå inn på denne bloggen for å sjå om det er ein favorit­tbok­stav dei likar å «bu i».
  • Typo­graph­ic Eti­quette — Til slutt vil eg berre tips om ei side som går gjen­nom litt typografisk etikette på net­tet. Vik­tig å få med seg, både om du skriv på skjerm eller på papir!

Har du eit nyttårsfortsett?

The Flattering Man

Me alle har vel eit eller fleire me stre­var med. Oppføl­gjin­ga er kan­skje hakket verre. Her kjem nokre tips til sider som kan hjelpe deg på veg mot eit betre kropp:

Godt nytt år!

Uan­skvett om du vel sofaen eller eige tren­ingsstu­dio for dine nyt­tårs­fort­sett, ynskjer eg deg eit fort­satt godt nytt år!

Kva er dine pla­nar for 2014?


2 svar til “Totusenogfjorten”

%d bloggers like this: