Categories
Artfundige saker Datateknologi

Årets julehelsing har filendinga .gif

animade_full1

Ja, du leste rik­tig. Fil­for­matet frå 1987 er fak­tisk meir pop­ulært den dag i dag enn i sine glans­da­gar på 90-talet. Kvi­for? Jo, for­di folk nyt­tar fil­for­matet rik­tig. Det pos­i­tive er at det kan vere rel­a­tivt avanserte ani­masjonar i ei fil som både er lett (målt i kb) og virkar på alle einingar — frå 1987 til i dag.

Men no var det jo og snakk om jule­hels­ing i tit­te­len. Den er ikkje frå meg akku­rat i dag, men heller mitt tips til deg som vil gi ei lita levande dig­i­tal hels­ing. Sjekk ut nettsi­da Christ­mas Gifs for å sjå og sende di hels­ing!

Sjekk gjerne ut fjorårets utgåver her.