Categories
Artfundige saker Datateknologi

Årets julehelsing har filendinga .gif

Ja, du leste rik­tig. Fil­for­matet frå 1987 er fak­tisk meir pop­ulært den dag i dag enn i sine glans­da­gar på 90-talet. Kvi­for? Jo, for­di folk nyt­tar fil­for­matet rik­tig. Det pos­i­tive er at det kan vere rel­a­tivt avanserte ani­masjonar i ei fil som både er lett (målt i kb) og virkar på alle einingar — frå 1987 […]

Categories
Personleg

Tonar på ein måndag: Desember

Jula er rett rundt svin­gen, og snøen har allereie vist oss at glob­al opp­varm­ing er rel­a­tivt opp­skrytt… Sidan det er jul har eg i dag slege på stortrom­ma og lagt til 20 julelå­tar som du kan høyre på inn i siste veka før jula set inn for fullt!

Categories
Artfundige saker Grafikk/design Skrifter/typografi

Luke 24: God jul!

Det er julaf­tan. Dagen for glede, fam­i­liesamhold og gåver. Myk­je gåver. Eg grubla lenge over kva som skulle vere årets julekalen­dergåve bak luke 24, og må innrømme at tanken har slått meg: Vil folk synes det er ei god gåve på ein vev‑, design- og typografi­blogg det eg har å gje i dag? Opne og døm sjølv!

Categories
Artfundige saker Datateknologi

Luke 23: Dropbox

Lei av å måtte føre alt over på min­nepen­nen for å ta med deg fil­er frå ei maskin til ein annan, eller ynskjer å synkro­nis­ere fil­er på ein god måte? Løysin­ga ligg bak luke 23.

Categories
Artfundige saker Datateknologi

Luke 22: Google Wave

Bøl­gjer er vis­st­nok «in» for tida, og kalen­deren min har ikkje vore noko unnateke. I luke 22 kan du vere med å surfe på bøl­gjene og inn i framti­das kom­mu­nikasjon­skanaler!

Categories
Fotografi Grafikk/design iPhone/mobil

Luke 21: Photoshop i lomma

Om du er ein design­er, eller veldig oppteken av fotografer­ing, har du vel vore bor­ti Pho­to­shop før. Har du lyst å ha det på mobilen også? Då skal du ta ein kikk bak luke 21.

Categories
Datateknologi Fotografi Grafikk/design Musikk Video/film

Luke 20: Fubiz

Sak­nar du inspi­rasjon og leitar febril­sk på net­tet etter gode sider som kan gje deg net­topp det? Leit bak luke 20, og du vil finne!

Categories
Artfundige saker Video/film

Luke 19: Project 365 things to learn

Er du sjuk­meldt og føler at dagane går vekk i unyt­tige gje­re­mål, eller rett og slett higer etter å gjere noko nytt og spen­nande? Då skal du ta ein titt på pros­jek­tet bak luke 19!

Categories
Datateknologi

Luke 18: Thunderbird i ny utgåve

Det er ikkje så mange gode alter­na­tiv­er når man skal velge ein og same e‑postklient på både Mac og PC. Løysin­ga på utfor­dringa ligg bak luke 18.

Categories
Artfundige saker Grafikk/design Skrifter/typografi

Luke 17: Klassiske magasinforsider

Som den mediegrafik­eren eg er utdan­na til, har eg ein svakheit for fint design og god typografi på tryk­te sak­er. Det er difor ei glede å pre­sen­tere gode og gam­le mag­a­s­in­for­sider i luke 17!