Luke 18: Thunderbird i ny utgåve

Thunderbird

Det er ikkje så mange gode alter­na­tiv­er når man skal velge ein og same e‑postklient på både Mac og PC. Løysin­ga på utfor­dringa ligg bak luke 18.

Mozil­la sin Thun­der­bird har no kome ut i ver­sjon 3, og det både for brukarar av Mac og PC. I forhold til førre ver­sjon er denne utgåve raskare, meir sta­bil og endå lekrare å sjå på. Eg nyt­tar den både på heimemask­i­nen min (PC foreløpig) og på arbei­d­splassen (Mac). Kan bekrefte at dette pro­gram­met er verdt dei få min­ut­ta du brukar på å laste det ned og installere — gratis er det også. Pro­gram­met er tilgjen­ge­leg på eit stort antal språk, sjølvsagt også nynorsk…

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!