Luke 17: Klassiske magasinforsider

Popular Science April 1933

Som den mediegrafik­eren eg er utdan­na til, har eg ein svakheit for fint design og god typografi på tryk­te sak­er. Det er difor ei glede å pre­sen­tere gode og gam­le mag­a­s­in­for­sider i luke 17!

Eller, det er vel rettare sagt Web­de­sign­er Depot som har tatt på seg arbei­det med å sam­la ein heil del mag­a­s­in­for­sider og pre­sen­tert det på si side. For å spare deg for dyre­bar tid og meir uvik­tig lesning, stog­gar eg skrivin­ga her og over­let til lenk­ja under:

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!