Categories
Artfundige saker Datateknologi

Luke 23: Dropbox

Lei av å måtte føre alt over på min­nepen­nen for å ta med deg fil­er frå ei maskin til ein annan, eller ynskjer å synkro­nis­ere fil­er på ein god måte? Løysin­ga ligg bak luke 23.

Lei av å måtte føre alt over på min­nepen­nen for å ta med deg fil­er frå ei maskin til ein annan, eller ynskjer å synkro­nis­ere fil­er på ein god måte? Løysin­ga ligg bak luke 23.

Drop­box er genial i sin enkel­heit: Du oppret­tar ein kon­to på net­tet, installerer eit innstikk (plu­g­in) på mask­i­na di og vips så har du tilgo­ng til filene dine kor du enn måtte befinne deg i ver­da. Kvar gong du lagrar eller endrar fil­er i ei gitt mappe, opp­dat­er­ar den seg automa­tisk til net­tet.

Har du i til­legg installert denne funksjo­nen på to mask­in­er og kobla dei opp mot same kon­to, er fila opp­datert neste gong du går på nett med den mask­i­na også. I til­legg kan du invitere og dele map­per med andre. Eg har nyt­ta denne ten­es­ta, dag­leg og kan anbe­fale det på det sterkaste!