Luke 23: Dropbox

Lei av å måtte føre alt over på min­nepen­nen for å ta med deg fil­er frå ei maskin til ein annan, eller ynskjer å synkro­nis­ere fil­er på ein god måte? Løysin­ga ligg bak luke 23.

Drop­box er genial i sin enkel­heit: Du oppret­tar ein kon­to på net­tet, installerer eit innstikk (plu­g­in) på mask­i­na di og vips så har du tilgo­ng til filene dine kor du enn måtte befinne deg i ver­da. Kvar gong du lagrar eller endrar fil­er i ei gitt mappe, opp­dat­er­ar den seg automa­tisk til nettet.

Har du i til­legg installert denne funksjo­nen på to mask­in­er og kobla dei opp mot same kon­to, er fila opp­datert neste gong du går på nett med den mask­i­na også. I til­legg kan du invitere og dele map­per med andre. Eg har nyt­ta denne ten­es­ta, dag­leg og kan anbe­fale det på det sterkaste!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!