Stikkord: Dropbox

  • Kva småverktyg nyttar du?

    Alt i verda har ein samanheng. Små ting i kvardagen kan utgjere den store forskjellen. Dette gjeld også for programma du nyttar på maskina di. Kva meiner du er essensielt å ha?

  • Luke 23: Dropbox

    Lei av å måtte føre alt over på minnepennen for å ta med deg filer frå ei maskin til ein annan, eller ynskjer å synkronisere filer på ein god måte? Løysinga ligg bak luke 23.