Categories
Datateknologi Grafikk/design Personleg

Kva småverktyg nyttar du?

Alt i ver­da har ein saman­heng. Små ting i kvarda­gen kan utg­jere den store forskjellen. Dette gjeld også for pro­gram­ma du nyt­tar på mask­i­na di. Kva mein­er du er essen­sielt å ha?

Dei aller fleste designere nyt­tar Adobe-pak­ka i sitt daglege verke for å lage nettsider og grafiske trykksakar. Dette er store tunge pro­gram som gjer jobben sin, men kva for småpro­gram føler du er essen­sielt å ha på mask­i­nen for å hjelpe deg i ein tid­sklemt dig­i­tale kvardag?

Under kan du sjå nokre av mine favorit­tar og kva pro­gram eg føler er er avhengig av å ha på mask­i­nen for å kunne arbei­de mest mog­leg saum­laust. Alle pro­gram­ma eg pre­sen­ter­ar er for Mac OS X, men kom gjerne med dine favorit­tar for Win­dows og Lin­ux!

Coda

Har lei­ta lenge etter den ulti­mate kodeed­i­toren, men gav lett etter då eg fann Pan­ic sin Coda. Eg har funne ut at den har alt ein treng til å kode nettsider; Kode­vis­ning, føre­handsvis­ning, innebygd FTP (basert på Trans­mit) og nettsidead­min­is­trasjon. I til­legg ser alt lekkert ut! I mot­set­nad til resten av pro­gram­ma pressen­tert her kostar dette pro­gram­met noko, men det er abso­lutt verdt det!

Web Developer for Firefox

Mange har byr­ja å sverge til Safari sin eigen Devel­op­er-sak for å unngå å installere til­legg i net­tle­saren. Det kan vere at eg ikkje er smart nok, men eg finn den vanske­leg å bruke og forstå når eg skal endre på sti­lark osb. i eit nett­side eg skal designe. Eg nyt­tar difor eit til­legg til Fire­fox kalla Web Devel­op­er, laga av Chris Ped­er­ick.

Tweetie

Tweet­ie frå Atebits er nyt­ta som lesar av eit av mine største idébankar, nem­leg Twit­ter. Som Coda er også denne app­likasjo­nen tilpas­sa det allereie lekre Mac OS X‑grensesnittet.

Alfred

Alfred er ein lettvek­tar innan indek­ser­ings- eller snarstarts-app­likasjonar. Eg har skrive om denne før, men nem­n­er det gjerne om att: Denne er genial til å opne pro­gram­mar og kon­tak­ter raskt i Mac OS X. Verdt å prøve ut der­som du ikkje vil ha så mange app­likasjonar i dock­en din og du nyt­tar adresse­bo­ka ofte!

CocoaZip

Mac OS X har innebygd kom­primer­ingsas­sis­tanse, men sidan den legg att unyt­tige fil­er som f.eks DS_Store når ein pakkar fil­er måtte eg finne eit alter­na­tiv. CocoaZip, skapt av Stephen Rudolph,er eit enkelt pro­gram som kom­primer­ar til dei mest kjende for­ma­ta utan til­leg­gs­fil­er.

Mail Attachments Iconizer

Eit must for alle som nyt­tar Mail som e‑postklient — i alle fall om du sender til folk som nyt­tar Outlook/Windows. Mail Attach­ments Iconiz­er får ved­leg­ga til å vise som filved­legg og ikkje som ein del av sjølve e‑posten, samt at den vert vist kor­rekt, og som ved­legg, på mot­takarens maskin.

Dropbox

Drop­box har gjeve meg myk­je hugleik. Eg nyt­tar denne til enkel backup/synkronisering av vik­tige fil­er. Ganske gre­itt om eg skal arbei­de saman med nokre på ein annan lokasjon, eller vil sende større fil­er til ein kunde.