Kva småverktyg nyttar du?


Dei aller fleste designere nyt­tar Adobe-pak­ka i sitt daglege verke for å lage nettsider og grafiske trykksakar. Dette er store tunge pro­gram som gjer jobben sin, men kva for småpro­gram føler du er essen­sielt å ha på mask­i­nen for å hjelpe deg i ein tid­sklemt dig­i­tale kvardag?

Under kan du sjå nokre av mine favorit­tar og kva pro­gram eg føler er er avhengig av å ha på mask­i­nen for å kunne arbei­de mest mog­leg saum­laust. Alle pro­gram­ma eg pre­sen­ter­ar er for Mac OS X, men kom gjerne med dine favorit­tar for Win­dows og Linux!

Coda

Har lei­ta lenge etter den ulti­mate kodeed­i­toren, men gav lett etter då eg fann Pan­ic sin Coda. Eg har funne ut at den har alt ein treng til å kode nettsider; Kode­vis­ning, føre­handsvis­ning, innebygd FTP (basert på Trans­mit) og nettsidead­min­is­trasjon. I til­legg ser alt lekkert ut! I mot­set­nad til resten av pro­gram­ma pressen­tert her kostar dette pro­gram­met noko, men det er abso­lutt verdt det!

Web Developer for Firefox

Mange har byr­ja å sverge til Safari sin eigen Devel­op­er-sak for å unngå å installere til­legg i net­tle­saren. Det kan vere at eg ikkje er smart nok, men eg finn den vanske­leg å bruke og forstå når eg skal endre på sti­lark osb. i eit nett­side eg skal designe. Eg nyt­tar difor eit til­legg til Fire­fox kalla Web Devel­op­er, laga av Chris Pederick.

Tweetie

Tweet­ie frå Atebits er nyt­ta som lesar av eit av mine største idébankar, nem­leg Twit­ter. Som Coda er også denne app­likasjo­nen tilpas­sa det allereie lekre Mac OS X‑grensesnittet.

Alfred

Alfred er ein lettvek­tar innan indek­ser­ings- eller snarstarts-app­likasjonar. Eg har skrive om denne før, men nem­n­er det gjerne om att: Denne er genial til å opne pro­gram­mar og kon­tak­ter raskt i Mac OS X. Verdt å prøve ut der­som du ikkje vil ha så mange app­likasjonar i dock­en din og du nyt­tar adresse­bo­ka ofte!

CocoaZip

Mac OS X har innebygd kom­primer­ingsas­sis­tanse, men sidan den legg att unyt­tige fil­er som f.eks DS_Store når ein pakkar fil­er måtte eg finne eit alter­na­tiv. CocoaZip, skapt av Stephen Rudolph,er eit enkelt pro­gram som kom­primer­ar til dei mest kjende for­ma­ta utan tilleggsfiler.

Mail Attachments Iconizer

Eit must for alle som nyt­tar Mail som e‑postklient — i alle fall om du sender til folk som nyt­tar Outlook/Windows. Mail Attach­ments Iconiz­er får ved­leg­ga til å vise som filved­legg og ikkje som ein del av sjølve e‑posten, samt at den vert vist kor­rekt, og som ved­legg, på mot­takarens maskin.

Dropbox

Drop­box har gjeve meg myk­je hugleik. Eg nyt­tar denne til enkel backup/synkronisering av vik­tige fil­er. Ganske gre­itt om eg skal arbei­de saman med nokre på ein annan lokasjon, eller vil sende større fil­er til ein kunde.


10 svar til “Kva småverktyg nyttar du?”

 1. Bra liste! Med et par nyt­tige jeg ikke kjente til. Jeg sverg­er til Things for å holde orden på alt jeg skal gjøre.

  Og det teller vel knapt, men jeg bruk­er TextE­d­it gjen­nom hyp­pig hele arbei­ds­da­gen. Blant annet til å skrive denne kommentaren. :-)

 2. @Joachim: Har den installert fak­tisk, men har ikkje nyt­ta den noko sær­leg. Kan­skje er skal «ta opp trå­den» på den att?

  @Elisabeth: Veldig lyst på Things, men har ikkje teke meg råd til den endå, mest for­di eg nyt­tar Google Cal­en­dar som felles book­ingssys­tem på tvers av avdelin­gane til det eg skal gjere kvar dag.

  @Heine: Meinar Coda dekkjer mine behov der, men ser abso­lutt bra ut :D

 3. Klarar meg ikkje utan det ulti­mate småverk­tyget: Skitch. http://www.skitch.com Fan­tastisk bra til å utvek­sle visuelle idear og tilbakemeldin­gar. “Skitch it back”..

  Og det er kan­skje den vik­ti­gaste kom­po­nen­ten til Web­de­sign­ma­gasinet, sidan dei fleste web­de­sign­er­ane er for late til å legge inn egne ting.

 4. Etter at Mac’en min val­gte å ta kvelden, er det én ting jeg savn­er — Coda. Har fort­satt til gode å finne en ulti­mat kodeed­i­tor for windows!

  Men om jeg kan komme med et tips, så bruk­er jeg Zen Cod­ing. Det er en plu­g­in som utled­er HTML-tags fra CSS selec­tor­er (vanske­lig å fork­lare, se heller noen beskrivende video­er fra Youtube :-). Spar­er deg for mye tid om du skriv­er mye HTML!

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: