Kva småverktyg nyttar du?

Dei aller fleste designere nyt­tar Adobe-pak­ka i sitt daglege verke for å lage nettsider og grafiske trykksakar. Dette er store tunge pro­gram som gjer jobben sin, men kva for småpro­gram føler du er essen­sielt å ha på mask­i­nen for å hjelpe deg i ein tid­sklemt dig­i­tale kvardag?

Under kan du sjå nokre av mine favorit­tar og kva pro­gram eg føler er er avhengig av å ha på mask­i­nen for å kunne arbei­de mest mog­leg saum­laust. Alle pro­gram­ma eg pre­sen­ter­ar er for Mac OS X, men kom gjerne med dine favorit­tar for Win­dows og Linux!

Coda

Har lei­ta lenge etter den ulti­mate kodeed­i­toren, men gav lett etter då eg fann Pan­ic sin Coda. Eg har funne ut at den har alt ein treng til å kode nettsider; Kode­vis­ning, føre­handsvis­ning, innebygd FTP (basert på Trans­mit) og nettsidead­min­is­trasjon. I til­legg ser alt lekkert ut! I mot­set­nad til resten av pro­gram­ma pressen­tert her kostar dette pro­gram­met noko, men det er abso­lutt verdt det!

Web Developer for Firefox

Mange har byr­ja å sverge til Safari sin eigen Devel­op­er-sak for å unngå å installere til­legg i net­tle­saren. Det kan vere at eg ikkje er smart nok, men eg finn den vanske­leg å bruke og forstå når eg skal endre på sti­lark osb. i eit nett­side eg skal designe. Eg nyt­tar difor eit til­legg til Fire­fox kalla Web Devel­op­er, laga av Chris Pederick.

Tweetie

Tweet­ie frå Atebits er nyt­ta som lesar av eit av mine største idébankar, nem­leg Twit­ter. Som Coda er også denne app­likasjo­nen tilpas­sa det allereie lekre Mac OS X‑grensesnittet.

Alfred

Alfred er ein lettvek­tar innan indek­ser­ings- eller snarstarts-app­likasjonar. Eg har skrive om denne før, men nem­n­er det gjerne om att: Denne er genial til å opne pro­gram­mar og kon­tak­ter raskt i Mac OS X. Verdt å prøve ut der­som du ikkje vil ha så mange app­likasjonar i dock­en din og du nyt­tar adresse­bo­ka ofte!

CocoaZip

Mac OS X har innebygd kom­primer­ingsas­sis­tanse, men sidan den legg att unyt­tige fil­er som f.eks DS_Store når ein pakkar fil­er måtte eg finne eit alter­na­tiv. CocoaZip, skapt av Stephen Rudolph,er eit enkelt pro­gram som kom­primer­ar til dei mest kjende for­ma­ta utan tilleggsfiler.

Mail Attachments Iconizer

Eit must for alle som nyt­tar Mail som e‑postklient — i alle fall om du sender til folk som nyt­tar Outlook/Windows. Mail Attach­ments Iconiz­er får ved­leg­ga til å vise som filved­legg og ikkje som ein del av sjølve e‑posten, samt at den vert vist kor­rekt, og som ved­legg, på mot­takarens maskin.

Dropbox

Drop­box har gjeve meg myk­je hugleik. Eg nyt­tar denne til enkel backup/synkronisering av vik­tige fil­er. Ganske gre­itt om eg skal arbei­de saman med nokre på ein annan lokasjon, eller vil sende større fil­er til ein kunde.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!