Kva småverktyg nyttar du?

Dei aller fleste designere nyt­tar Adobe-pak­ka i sitt daglege verke for å lage nettsider og grafiske trykksakar. Dette er store tunge pro­gram som gjer jobben sin, men kva for småpro­gram føler du er essen­sielt å ha på mask­i­nen for å hjelpe deg i ein tid­sklemt dig­i­tale kvardag?

Under kan du sjå nokre av mine favorit­tar og kva pro­gram eg føler er er avhengig av å ha på mask­i­nen for å kunne arbei­de mest mog­leg saum­laust. Alle pro­gram­ma eg pre­sen­ter­ar er for Mac OS X, men kom gjerne med dine favorit­tar for Win­dows og Linux!

Coda

Har lei­ta lenge etter den ulti­mate kodeed­i­toren, men gav lett etter då eg fann Pan­ic sin Coda. Eg har funne ut at den har alt ein treng til å kode nettsider; Kode­vis­ning, føre­handsvis­ning, innebygd FTP (basert på Trans­mit) og nettsidead­min­is­trasjon. I til­legg ser alt lekkert ut! I mot­set­nad til resten av pro­gram­ma pressen­tert her kostar dette pro­gram­met noko, men det er abso­lutt verdt det!

Web Developer for Firefox

Mange har byr­ja å sverge til Safari sin eigen Devel­op­er-sak for å unngå å installere til­legg i net­tle­saren. Det kan vere at eg ikkje er smart nok, men eg finn den vanske­leg å bruke og forstå når eg skal endre på sti­lark osb. i eit nett­side eg skal designe. Eg nyt­tar difor eit til­legg til Fire­fox kalla Web Devel­op­er, laga av Chris Pederick.

Tweetie

Tweet­ie frå Atebits er nyt­ta som lesar av eit av mine største idébankar, nem­leg Twit­ter. Som Coda er også denne app­likasjo­nen tilpas­sa det allereie lekre Mac OS X‑grensesnittet.

Alfred

Alfred er ein lettvek­tar innan indek­ser­ings- eller snarstarts-app­likasjonar. Eg har skrive om denne før, men nem­n­er det gjerne om att: Denne er genial til å opne pro­gram­mar og kon­tak­ter raskt i Mac OS X. Verdt å prøve ut der­som du ikkje vil ha så mange app­likasjonar i dock­en din og du nyt­tar adresse­bo­ka ofte!

CocoaZip

Mac OS X har innebygd kom­primer­ingsas­sis­tanse, men sidan den legg att unyt­tige fil­er som f.eks DS_Store når ein pakkar fil­er måtte eg finne eit alter­na­tiv. CocoaZip, skapt av Stephen Rudolph,er eit enkelt pro­gram som kom­primer­ar til dei mest kjende for­ma­ta utan tilleggsfiler.

Mail Attachments Iconizer

Eit must for alle som nyt­tar Mail som e‑postklient — i alle fall om du sender til folk som nyt­tar Outlook/Windows. Mail Attach­ments Iconiz­er får ved­leg­ga til å vise som filved­legg og ikkje som ein del av sjølve e‑posten, samt at den vert vist kor­rekt, og som ved­legg, på mot­takarens maskin.

Dropbox

Drop­box har gjeve meg myk­je hugleik. Eg nyt­tar denne til enkel backup/synkronisering av vik­tige fil­er. Ganske gre­itt om eg skal arbei­de saman med nokre på ein annan lokasjon, eller vil sende større fil­er til ein kunde.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

10 comments

 1. Bra liste! Med et par nyt­tige jeg ikke kjente til. Jeg sverg­er til Things for å holde orden på alt jeg skal gjøre.

  Og det teller vel knapt, men jeg bruk­er TextE­d­it gjen­nom hyp­pig hele arbei­ds­da­gen. Blant annet til å skrive denne kommentaren. :-)

 2. @Joachim: Har den installert fak­tisk, men har ikkje nyt­ta den noko sær­leg. Kan­skje er skal «ta opp trå­den» på den att?

  @Elisabeth: Veldig lyst på Things, men har ikkje teke meg råd til den endå, mest for­di eg nyt­tar Google Cal­en­dar som felles book­ingssys­tem på tvers av avdelin­gane til det eg skal gjere kvar dag.

  @Heine: Meinar Coda dekkjer mine behov der, men ser abso­lutt bra ut :D

 3. Klarar meg ikkje utan det ulti­mate småverk­tyget: Skitch. http://www.skitch.com Fan­tastisk bra til å utvek­sle visuelle idear og tilbakemeldin­gar. “Skitch it back”..

  Og det er kan­skje den vik­ti­gaste kom­po­nen­ten til Web­de­sign­ma­gasinet, sidan dei fleste web­de­sign­er­ane er for late til å legge inn egne ting.

 4. Etter at Mac’en min val­gte å ta kvelden, er det én ting jeg savn­er — Coda. Har fort­satt til gode å finne en ulti­mat kodeed­i­tor for windows!

  Men om jeg kan komme med et tips, så bruk­er jeg Zen Cod­ing. Det er en plu­g­in som utled­er HTML-tags fra CSS selec­tor­er (vanske­lig å fork­lare, se heller noen beskrivende video­er fra Youtube :-). Spar­er deg for mye tid om du skriv­er mye HTML!

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.