Luke 20: Fubiz

Fubiz

Sak­nar du inspi­rasjon og leitar febril­sk på net­tet etter gode sider som kan gje deg net­topp det? Leit bak luke 20, og du vil finne!

Fubiz er ein nettstad som gjer deg inspi­rasjon og andre artik­lar innan blant anna design, video, musikk, fotografi og teknolo­gi. Myk­je av innhaldet er det brukararne sjølv som har bidrege med, og dette gjer nettstaden til ein fin plass å skaffe seg nok av nye idear.

Her kan du sjå pro­mo­ter­ingsvideoen deira frå då dei redes­igna nettsida:

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!