Tonar på ein måndag: April

Sol­da­gane ser ut til å vera over for denne gong denne våren. Då er det godt ein med godt samvit kan sit­je inne, skru på anlegget og fyre opp noko feng­jande musikk som står til reg­n­by­gene ute. Kos deg!

Tonar på ein måndag: Desember

Jula er rett rundt svin­gen, og snøen har allereie vist oss at glob­al opp­varm­ing er rel­a­tivt opp­skrytt… Sidan det er jul har eg i dag slege på stortrom­ma og lagt til 20 julelå­tar som du kan høyre på inn i siste veka før jula set inn for fullt!

Tonar på ein måndag: November

Det nær­mar seg jul med storm­skritt, men om du stres­sar med julegåver skal du berre slappe av. Musikk er ter­api! Høyr difor gjen­nom spelelista frå Novem­ber og ta deg fri frå jule­han­de­len med øyrek­lokkene god klis­tra om øyro…

Tonar på ein måndag: Oktober

Etter ein lang peri­ode med sil­drande regn og piskande vind, ser det no ut til at me ende­leg skal få nokre her­lege haustda­gar (i alle fall i skri­vande stund). Opne vin­dau­go, slepp lufta inn og musikken ut frå spelelista for oktober!