Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Februar

Tona­nen frå feb­ru­ar kom litt seinare på dagen enn nor­malt i dag, men dei er like aktuelle som inspi­rasjon anten du er nattmen­neske eller dag­drøy­mar… Her er i alle fall ti nye låtar!

Låtane er plassert som ei speleliste i Spo­ti­fy. Om du ikkje har pro­gram­met kan du laste det ned gratis her, eller bla deg gjerne gjen­nom san­gane i bok­sen under og last ned i din favorit­tavspelar:

Du kan du også opne spelelista her.

Har du nokre låtar inspirasjon?

Om du har det, vil eg gjerne høyre dei, og aller helst kan du putte dei i bloggen si eiga speleliste i Spo­ti­fy som du kan sjå og høyre ved å klikke her!