Knask på ein fredag: Februar


Twitter Live

Tweet Ping

Har du nokon gong lurt på kor mange tvit­ringar som vert sendt her i ver­da, sånn akku­rat no? Då er nettsi­da Tweet Ping staden å besø­ka for å få svar. Ska­paren bak nettstaden Franck Ernewein gir deg nem­leg direk­teop­p­da­ter­ing på meng­da av alle tvit­ringar på kvart eit kon­ti­nent frå sekun­det du entrar sida!

Kor kreativ er du?

Kreativitetstesten

Tenkjer du å ta ei utdan­ning innan kre­tive yrk­er? Vel, uansett kva utdan­ningsveg du vel­gjer å gå er Kreativitet­stesten til Norges Kreative Fagskole ei artig side å besøk­je om du har lyst på let­tbeint og kreativ under­hald­ning på ein fredag!

Har du 4 800 000 000 000 000 kr liggjande?

Death-Star

Eg har allereie skrive om norske Fønd, men Kick­starter har nok med dette pros­jek­tet overgått alt og alle med eit overord­na mål om å sam­le inn £543,000,000,000,000 (4 800 000 000 000 000 norske kro­ner) på rime­leg kort tid. Med vel 30 dagar att har dei sam­la inn i overkant av £300,000… Lykke til!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: