Oppvarminga er i gong

Eg rek­nar med dei fleste som har føl­gd meg på denne bloggen veit at eg elskar musikk, og spe­sielt to band: Radio­head og Sig­ur Rós. Denne veka er det duka for ein fan­tastisk kon­ser­top­plev­ing med sist­nemde, nær­mare bestemt i Oslo Spek­trum på tors­dag. Ellev(ill)e musikarar https://vimeo.com/67679907 Med totalt elleve stykk på sce­nen, er det rom…… Con­tin­ue read­ing Opp­varmin­ga er i gong

Årets julegåve kjem frå Calle

http://youtu.be/61UfGg6sf8I Usikker på kva jule­plate du skal gi til svigers i år? Eg skulle gjerne ha hjulpe deg der, men hadde dette vore ein reell utg­jev­ing frå komikaren Calle Hell­e­vang Larsen, hadde eg ikkje vore i tvil om at denne pla­ta skulle under årets jule­tre! Me får enn så lenge kose oss med musikkvideoen over…… Con­tin­ue read­ing Årets julegåve kjem frå Calle

Sigur Rós går under jorda

http://www.youtube.com/watch?v=8AuJdkZkgCw I dag ville eg berre dela ei fan­tastisk musikalsk opplev­ing med mine lesarar. Den franske nettstaden La Blo­gothèque har ein serie kalla Emp­ty Space. Der pre­sen­ter­ar dei artis­tar som spelar på ein uvan­leg scene. I deira siste episode ser me Sig­ur Rós, eit av mine favorit­tband, spele Hrafntin­na i ei hule langt under Paris…… Con­tin­ue read­ing Sig­ur Rós går under jorda

Tonar på ein måndag: April

Sol­da­gane ser ut til å vera over for denne gong denne våren. Då er det godt ein med godt samvit kan sit­je inne, skru på anlegget og fyre opp noko feng­jande musikk som står til reg­n­by­gene ute. Kos deg!

Tonar på ein måndag: November

Det nær­mar seg jul med storm­skritt, men om du stres­sar med julegåver skal du berre slappe av. Musikk er ter­api! Høyr difor gjen­nom spelelista frå Novem­ber og ta deg fri frå jule­han­de­len med øyrek­lokkene god klis­tra om øyro…