Categories
Musikk Personleg

Oppvarminga er i gong

Eg rek­nar med dei fleste som har føl­gd meg på denne bloggen veit at eg elskar musikk, og spe­sielt to band: Radio­head og Sig­ur Rós. Denne veka er det duka for ein fan­tastisk kon­ser­top­plev­ing med sist­nemde, nær­mare bestemt i Oslo Spek­trum på tors­dag.

Categories
Artfundige saker Musikk Video/film

Årets julegåve kjem frå Calle

Usikker på kva jule­plate du skal gi til svigers i år? Eg skulle gjerne ha hjulpe deg der, men hadde dette vore ein reell utg­jev­ing frå komikaren Calle Hell­e­vang Larsen, hadde eg ikkje vore i tvil om at denne pla­ta skulle under årets jule­tre! Me får enn så lenge kose oss med musikkvideoen over med […]

Categories
Musikk Video/film

Sigur Rós går under jorda

I dag ville eg berre dela ei fan­tastisk musikalsk opplev­ing med mine lesarar. Den franske nettstaden La Blo­gothèque har ein serie kalla Emp­ty Space. Der pre­sen­ter­ar dei artis­tar som spelar på ein uvan­leg scene. I deira siste episode ser me Sig­ur Rós, eit av mine favorit­tband, spele Hrafntin­na i ei hule langt under Paris sine […]

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Mai

Det lir mot som­mar og forhåpent­leg betre vêr. Difor har eg sam­la ti nye låtar som kan inspir­era til pikniken i parken, båt­turen eller rom­fer­da til mars.

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: April

Sol­da­gane ser ut til å vera over for denne gong denne våren. Då er det godt ein med godt samvit kan sit­je inne, skru på anlegget og fyre opp noko feng­jande musikk som står til reg­n­by­gene ute. Kos deg!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Mars

Ny månad, nye tonar. Denne månaden server­ar eg for det meste pumpande tonar som kan­skje inspir­erar meir til å bevege danse­foten enn kreativt arbei­de. Men det er kvar sin smak!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Februar

Tona­nen frå feb­ru­ar kom litt seinare på dagen enn nor­malt i dag, men dei er like aktuelle som inspi­rasjon anten du er nattmen­neske eller dag­drøy­mar… Her er i alle fall ti nye låtar!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Januar

Nytt år, ny månad og nye låtar i spelelista for jan­u­ar! Eit saftig sam­suri­um av sti­lar­tar er å finne blant dei ti utvalde låtane til deg denne gong. Enjoy!

Categories
Artfundige saker Musikk Video/film

Dumme måtar å døy på

Det er snart helg, og alle elskar å sjå artige klipp på net­tet for å halde arbei­dsmoralen oppe bit­telitt lenger. Men, kan eit klipp som omhand­lar kor­leis ein kan dø på vera morosamt og under­hal­dande? Ja, mein­er eg. Berre sjå her!

Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: November

Det nær­mar seg jul med storm­skritt, men om du stres­sar med julegåver skal du berre slappe av. Musikk er ter­api! Høyr difor gjen­nom spelelista frå Novem­ber og ta deg fri frå jule­han­de­len med øyrek­lokkene god klis­tra om øyro…