Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: November

Det nær­mar seg jul med storm­skritt, men om du stres­sar med julegåver skal du berre slappe av. Musikk er ter­api! Høyr difor gjen­nom spelelista frå Novem­ber og ta deg fri frå jule­han­de­len med øyrek­lokkene god klis­tra om øyro…

Om du ikkje har pro­gram­met, last det ned gratis her, eller bla deg gjerne gjen­nom san­gane i bok­sen under og last ned i din favorit­tavspelar:

Der­som du har Spo­ti­fy kan du også opne spelelista her.

Har du nokre låtar inspirasjon?

Om du har det, vil eg gjerne høyre dei, og aller helst kan du putte dei i bloggen si eiga speleliste i Spo­ti­fy som du kan sjå og høyre ved å klikke her!