Categories
Datateknologi Personleg

Tips og triks til Windows 95

Ja, Win­dows 95. Med sin farg­erik­dom kom den som eit god­stog inn på data­mask­i­nar i førre århun­dre. No har den gode gam­le travaren har fått sin renes­sanse på net­tet med fin­urlege tips og triks til den daglege brukaren!

I desse dagar er det mange som prø­var ver­sjon 8 av Win­dows. Nokre finn ikkje ut av oper­a­tivsys­temet, andre elskar nyvin­ninga. Uten å ha prøvd sjølv ser eg på den som ein fif­fig løys­ing. Eg likar Metroen, men mein­er at det kan­skje vert irriterande for den daglege bruken.

Men det var Win­dows 95 eg hugsar best (etter XP som ver­da var støkk med i alt­for mange år), og det er godt det ende­leg har kome ein nyt­tig data­base for tips og triks! Sjekk ut sida Win­dows 95 Tips, Tricks, and Tweaks for fin­urlege tips til deg som brukar!

Eg berre nem­n­er det…