Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Mai

Det lir mot som­mar og forhåpent­leg betre vêr. Difor har eg sam­la ti nye låtar som kan inspir­era til pikniken i parken, båt­turen eller rom­fer­da til mars.

Låtane er plassert som ei speleliste i Spo­ti­fy. Om du ikkje har pro­gram­met kan du laste det ned gratis her, eller bla deg gjerne gjen­nom san­gane i bok­sen under og last ned i din favorit­tavspelar:

Du kan du også opne spelelista her.

Har du nokre låtar inspirasjon?

Dette er førebels siste utgåve av inspi­rasjon­ss­pal­ta mi her på bloggen. Men, om du har låtar du gjerne vil dele til inspi­rasjon eller glede frå andre, ja då vil eg at du put­tar dei i bloggen si eiga speleliste! Du kan sjå og høyre den i Spo­ti­fy ved å klikke her!

God som­mar!