Lyst å sjå dagen i perspektiv?

here-is-today

Nettsi­da Here is Today sin einaste mis­jon er å vise deg særs visuelt kor­leis dagen i dag er i eit større per­spek­tiv. Alt­så kor stor er dagen i dag i forhold til andre tider — til dømes månaden me er i, insek­ta og jord­klo­den vår.

Den er skapt av Luke Twyman i WhiteVinyl, ein kløp­par på design både på papir og nett. Og musikk når han har tid.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!