Categories
Artfundige saker Grafikk/design Video/film

Knask på ein fredag: April

Nok ein månad lukkar straks att døra. Det betyr at det er tid for knask på ein fredag her på bloggen! Der­som du undrar på kor­leis dyra et målti­da sine, ja då kan noko av innhaldet vera særs mat­nyt­tig!

Heilt hyper!

Du har nok nyt­ta street view-funksjo­nen i Google si kartten­este, men har du førestilt deg at det kan lagast heilt hyper kun­st ut av det? Det har i alle fall gjen­gen i Teehan+Lax Labs gjort. Dei har laga noko fin­urlege små kodesnut­tar som gjer van­leg kart om til film­snut­tar som nyt­tar bile­ta teke til Street view-utgå­va. Prøv ut sjølv på nettsi­da Google Street View Hyper­lapse, eller sjå deira eigen video over!

Steve Jobs

Rememberum

Nettstaden Remem­berum er ein nettstad kor folk kan lage og leg­gje ut ei dig­i­tal min­nebok om sine kjære som har gått bort. Mange kjen­ner nok til Apple-grün­der Steve Jobs og at han gjekk bort i 2001. I etterkant av hans død er det mange som vil hei­dra karen på sin spe­sielle måte, deri­blant Reme­berum. Dei har lagt opp min­nebo­ka om Jobs som eit eldre MacOS der du kan nav­igere deg nedover og sjekke innom «app­likasjo­nane» for vik­tige hendin­gar i hans liv. Fif­fig!

Slik et dyra måltida sine

Eg lo. Nuff said!

God helg!