Knask på ein fredag: Mai


Kven sa at animerte GIF-filer var avleggs?

Guifff

I nettver­da dukkar den eine design­per­la etter den andre med fan­cy ani­masjonar i Flash, HTML5 og Ajax/jQuery. Det er då enkelt å tenkje at det gam­le fil­for­matet GIF var avleg­gs og utdatert. Så feil kan ein ta. Slik eg ser det er den meir aktuell enn nokon gong: den er all­sidig, liten av stor­leik (alt er rel­a­tivt sjølvsagt) og den vert støt­ta av net­tle­sarar frå det førre århundret.

Nok fjaseprat.

Mange des­ig­narar nyt­tar denne gam­le teknolo­gien til å vise mod­erne design og måtar å vise det vesle ekstra. Ein design­erkar ved namn Jan Can­tor har sam­la mange deilige GIF-ani­masjonar ein kan finne på Design­del­ingsnettstaden Dribb­ble. Primært er det vis­ningar av design frå forskjel­lige mobil app-ar, men det spenn seg frå «enkle» snut­tar til meir avanserte kor­leis-trak­te-kaf­fi-ani­masjonar.

Hymens lenkjer, pt. 2

Artem and Julia

Eg skreiv om eit lik­nande pros­jekt i august i fjor, men det er tyd­leg at det er noko som vert meir og meir van­leg. I dei til­fel­la der brude­paret har litt ekstra på hjar­ta som ikkje er fysisk mog­leg å få plass til i ein van­leg invi­tasjon, er det gre­it å få den ned på ei nett­side. Der­som bru­ra og brud­gom­men òg innehar gode kunnska­par innan design, illus­trasjon og pro­gram­mer­ing, ja då får du resul­tatet til det kom­mande ekteparet Artem og Julia. Vakkert!

Tid til overs?

Gå til Google Bilder og søk etter «Atari Break­out». God helg!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: