Det nye eplet


Apple invit­er­ar til kon­fer­anse. Folk sitrar i spen­ning. Mock­ups og kon­septer opp­står i kreti og pleti. Kva vert pre­sen­tert? Kjem det ein rev­o­lusjon, evo­lusjon eller berre småpirk? Eg har kort opp­sum­mert mine tankar rundt det dei hadde å koma med på deira WWDC-pre­sen­tasjon i går kveld.

Apple slapp som for­ven­ta myk­je nytt på deira årlege Word Wide Devel­op­er Con­fer­ence dei heldt i går. Sjølv var eg mest spent på kva nyhende dei hadde å koma med når det gjaldt OS X og iOS 7.

OS X Mavericks

OS X Mavericks

Apple sin neste ver­sjon av OS X vert ikkje så veldig rev­o­lusjonerande, men opp­da­teringane gjer nok kvarda­gen enklare for dei som blant anna nyt­tar fleire skjer­mar. Nam­nerekk­ja med løver er òg his­to­rie, og erstat­ta med ei bøl­gje. Nærare bestemt ei stor kjent sur­febøl­gje dei kallar for mav­er­icks over there.

iOS 7

iOS7

Her var det myk­je knask, og tilbakemeldin­gane lot ikkje vente på seg. Kom­men­tar­felt rundt om bugna over av både pos­i­tive og neg­a­tive ord — i kjend stil. Dei har i iOS 7 gått frå deira velk­jende skeuo­mor­fisme til flatt design. Mog­leg det er ei til­ven­ning som skal til, men dette vart kan­skje for flatt for Apple. Far­gane vart kan­skje litt glo­rete, men eg mein­er det er gjort eit godt stykke arbeid likevel.

iOS-vs-Windows-Phone

Må innrømme at i det eg såg pre­sen­tasjo­nen av mobil­op­er­a­tivsys­temet i går, fekk eg flash­back til brukar­grens­es­nit­tet  til Win­dows Phone (WP). Det er ikkje berre eg som har sett like trekk, berre sjekk her. Eg har likt typografien og det enkle designet til WP (og forsåvidt Win­dows 8) sidan det kom på mark­naden, men ser på skjerm­bileter at iOS kan­skje vert hakket meir fullført når det kjem til reint og gjen­nom­ført design, og god typografi.

Den største forskjellen er forhåpent­leg at Apple sitt oper­a­tivsys­tem funker out-of-the-box, men likevel…

Mac Pro

Apple Mac Pro

I til­legg til iOS 7 og OS X Mav­er­icks hadde Apple òg ein aldri så liten god­bit til folket. I går ville dei vise fram noko dei «for tida arbei­dar med», nem­leg ei flett ny utgåve av den gam­le travaren Mac Pro. Etter mange år utan opp­graderingar å snakka om var nok dette  etter­leng­ta nytt. Foru­tan å ha des­igna ein svart juv­el i særk­lasse, er nettp­re­sen­tasjon òg eit heftisk ska­parverk! For å seia det sånn: eg hadde ikkje sagt nei til ein slik maskin, nei!

Konklusjon

Dette er berre ein kort pre­sen­tasjon, men kort opp­sum­mert er eg vel ein av dei mange som både ser fram til eit nytt iOS sam­stun­des som ein lur­er på kor UI-des­ig­narane var då avg­jer­da for far­gar og ikon vart tekne… Men, det er klart at Jonathan Ive er hjer­nen bak heile desig­nomkalfa­tringa; dette er abso­lutt gjen­nom­ført stilmes­sig! Så får me berre vente til hausten dukkar opp!


3 svar til “Det nye eplet”

  1. Jeg må si at jeg gled­er meg veldig til å teste ut
    den fer­di­ge ver­sjo­nen av iOS 7.0. Det kommer
    hele tiden ut nye betaer, og alle innehold­er nye
    spen­nende funksjoner.
    Det er tydelig at mr Ive vet hva han gjør her:)

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: