Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: September

Haus­treg­net ausar ned og ska­par god­stemn­ing om du sit innafor vin­dau­go med kaf­fikop­pen mel­lom hen­da sam­stun­des som du høyr­er på spelelista eg har til deg for sep­tem­ber…

Om du ikkje har pro­gram­met, last det ned gratis her, eller bla deg gjerne gjen­nom san­gane i bok­sen under og last ned i din favorit­tavspelar:

Der­som du har Spo­ti­fy kan du også opne spelelista her.

Har du nokre låtar inspirasjon?

Om du har det, vil eg gjerne høyre dei, og aller helst kan du putte dei i bloggen si eiga speleliste i Spo­ti­fy som du kan sjå og høyre ved å klikke her!