Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Oktober

Etter ein lang peri­ode med sil­drande regn og piskande vind, ser det no ut til at me ende­leg skal få nokre her­lege haustda­gar (i alle fall i skri­vande stund). Opne vin­dau­go, slepp lufta inn og musikken ut frå spelelista for okto­ber!

Om du ikkje har pro­gram­met, last det ned gratis her, eller bla deg gjerne gjen­nom san­gane i bok­sen under og last ned i din favorit­tavspelar:

Der­som du har Spo­ti­fy kan du også opne spelelista her.

Har du nokre låtar inspirasjon?

Om du har det, vil eg gjerne høyre dei, og aller helst kan du putte dei i bloggen si eiga speleliste i Spo­ti­fy som du kan sjå og høyre ved å klikke her!