Endeleg ein felles standard?


Dei store innan IT-ver­da har no gått saman om å skape eit arkiv av gode ressur­sar for utviklarar. Apple, Face­book, Google og Microsoft med fleire, skal gjen­nom nettstaden Web Plat­form pre­sen­tera siste nytt innan CSS3, HTML og andre rel­e­vante stan­dard­er til nettbruk.

The Next Web kan rap­portere, via W3C, at nettsi­da òg vil innehalde sta­tus for utviklin­ga av nye stan­dard­er og nettlesarstønadar:

Accord­ing to the W3C, the web­site will also dis­play the sta­tus of a par­tic­u­lar technology’s stan­dard­i­s­a­tion and cross-brows­er implementation.

Det store spørsmålet er om me no nær­mar oss ein felles stan­dard slik at me slepp å lage 20 ver­sjonar av same side for at dei skal virke i alle net­tle­sarar… Sida er førebels i alfa, men bør abso­lutt ver­ta bokmerka!


3 svar til “Endeleg ein felles standard?”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: