Knask på ein fredag: Oktober

Grun­nen til lite opp­da­teringar er ikkje for­di det er lite som rør­er seg i den dig­i­tale ver­da, tvert om, det er heller den evig mang­lande tida. Men, som nem­nt, kjem det her ei grei mengde knask frå oktober:

Type/Code

Type/Code er eit byrå med ei fin bland­ing av des­ig­narar og pro­gram­mer­arar som har som mål å skape inno­v­a­tive kom­mu­nikasjon­sløysin­gar utifrå tøffe utfor­dringar. Dei held til i New York, og eit utdrag av arbeid dei har utført kan sjåast på den veldig «kartotek»-inspirerte sida deira her.

Hexaflexagon

Lite å finne på seier du? Her er eit døme på eit heilt van­leg tids­for­driv på ein ellers så grå, trist og vin­d­full haustkveld. Du kan gjere dette, eller sjå ein film. Det er opp til deg…

Romney Tax Plan

Skat­tepla­nen til pres­i­den­tkan­di­dat­en Mitt Rom­ney har tydlegvis ikkje falle i heilt god jord, i alle fall i føl­gje sida Rom­ney Tax Plan. Eg held ein liten knapp på at det er demokratane som står bak, i og med at alle lenkjer ut i frå sida før­er til demokratane sine sider.

Det som kan­skje er meir verdt å leg­gje merke til for oss nørder er uansett den fif­fige bruken av CSS animasjonar.

Glad i å lese bøker?

Då kan du likegodt bestille bil­lett til byen Spijkenisse i Ned­er­land med ein gong. Her har dei nem­leg laga eit noko spe­sielt bib­liotek, som fak­tisk opna dørene tid­leg denne månaden. Bib­lioteket er for­ma som eit fjell, i ein bygn­ing av glas – ska­pa som eit reklameskilt for å lese meir bøker…

Responsiv? Nei, eit par steg vidare!


Alle snakkar om å gjere nettsi­da si respon­siv, det vil seie at den automa­tisk tilpas­sar seg medi­et den vert vist på. Eg kan ikkje skil­ta med det på mi eiga side akku­rat no, men eg kan love deg at eg arbei­dar hardt med saka! Uansett har klesmer­ket RVLT/Revolution teke dette nokre steg vidare. Nettsi­da deira er ikkje berre respon­siv, men vis­ninga vert forskjel­lig om du forminskar/forstørrar net­tle­sarvin­dau­ga ditt!

Eit lite minus er at ein må ha JavaScript aktivert, men likev­el verdt eit besøk!

Royal nettside

Design­stu­dioet 45royale har alltid vore langt framme når det kjem til nett og design. Sidan sist eg omta­la dette stu­dioet har dei teke ein skikke­leg omkalfa­tring, og svingt den finaste målarkosten som er å opp­drive. Dei har nem­leg laga ei rel­a­tivt deilig ny nett­side som abso­lutt bør sjåast før du tek helg!

Når me fyrst er inne på redesign…

Ei anna side eg har ful­gt tett siste par åra, samt tidle­gare gjeve deg tips om, har også kledd seg i ny drakt. Web­de­sign­er Depot skif­ta, så seint som måndag denne veka, ham. Frå å vere ei mørk side design­mes­sig har dei no teke steget over i det lysare sjik­tet. I til­legg har dei nyt­ta mange nye HTM­L5/C­SS3-effek­tane som vert rul­la ut. Sjekk blant anna topp­biletet, så ser du kva eg meiner!

I til­legg til å vera eit nytt redes­igna friskt pust, kan du boltre deg i artik­lar frå meir og min­dre anerk­jente des­ig­narar, typogra­far og kun­st­narar frå fjernt og nært. Verdt eit besøk altså!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

2 comments

  1. Godt Word­Press har tid­spub­lis­er­ing, for eg har fint lite tid til å skri­va på bloggen når eg har to små som krev all tid :) 

    Skal sjekke ut pros­jek­tet du nem­n­er — alltid spen­nande med GIF-ar ;)

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.