Categories
Datateknologi

Luke 16: Wave

Driv du med kod­ing av vevsider og nyt­tar W3C sin val­ida­tor flit­tig? Om du er lei av å sjå koder, og hen­vis­ning til utal­lige lin­jer med feil og advarsler? Då bør du åpne luke num­mer 16.

Categories
Artfundige saker Grafikk/design

Luke 14: Har du også eit gåveinnpakningsmareritt?

Er du mann og lik meg når det kjem til julegåveinnkjø­pa, ligg du nok kan­skje litt etter på dette fel­tet. Eventuelt har du kun ans­varet for den eine, men vik­ti­gaste gåva: Den til madammen. Bak luke 14 ligg tips til kor­leis du vert­fall kan imponere med innpakninga.

Categories
Artfundige saker Grafikk/design

Luke 13: Kan Mac OS X verta vakrare?

Om ikkje Mac-en din er vakker nok frå før, eller du er lei utsjå­naden på ikona du trykker på dag ut og dag inn, då er innhaldet i luke 13 noko å laste ned.

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Luke 12: Korleis lage ei skrift av di handskrift

Det kjem stadig nye skrifter til bruk på data­mask­i­nen, og du har garan­tert tenkt tanken om å opprette ei av di eiga hand­skrift. Det skal me gjere noko med i luke 12.

Categories
Artfundige saker Datateknologi

Luke 11: Jeffrey Zeldman

Arbei­dar du innan­for vevbran­sjen er det rart om du ikkje har høyrt om man­nen som skjuler seg bak luke 11, kon­gen av vev­s­tan­dard­er: Jef­frey Zeld­man.

Categories
Artfundige saker Grafikk/design

Luke 10: Julepenslar til Photoshop

Det nær­mar seg jul og om du har tenkt å deko­rere bloggen din med julepynt eller lik­nande, kan innhaldet i luke 10 hjelpe deg litt på veg. I dag får du nem­leg Pho­to­shop-penslar (brush­es) med jule­mo­tiv!

Categories
Artfundige saker Grafikk/design Video/film

Luke 9: Regnbogen i di hule hand

Mange drau­mar jo om å finne kruk­ka med gull i enden av reg­n­bo­gen. Orsak å måtte skuffe deg, men det skjer berre i even­tyra. Det eg dermed kan gje deg i luke 9 er mogleghei­ta til å la reg­n­bo­gen dukke opp i di hule hand!

Categories
Artfundige saker

Luke 8: Barneoppdraging

For dei av dykk som har eit sped­barn og som kan­skje ikkje heilt veit kor­leis ein skal handtere bruken, då er bar­neop­p­dragin­ga bak luke 8 noko for deg.

Categories
Artfundige saker

Luke 7: Christmas Sweater Collection

Det er snart jul, og kva er då meir pas­sande enn å finne fram alt som har med jul å gjere? Lars Hold­hus er ein som likar genser­ar med jule­mo­tiv veldig godt. Luke 7 er av den mjuke typen.