Luke 10: Julepenslar til Photoshop

Julepenslar

Det nær­mar seg jul og om du har tenkt å deko­rere bloggen din med julepynt eller lik­nande, kan innhaldet i luke 10 hjelpe deg litt på veg. I dag får du nem­leg Pho­to­shop-penslar (brush­es) med julemotiv!

Naldz Graph­ics er ein blog for des­ig­narar og dei som likar design. På denne sida kan du få veiled­ningar og gratis knask av forskjel­lig slag, blant anna penslar (brush­er) til Pho­to­shop. Sidan det er desem­ber er det ikkje uven­ta at det dukkar opp eit sett av julein­spir­erte penslar på denne sida:

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!