Categories
Artfundige saker Datateknologi

Luke 11: Jeffrey Zeldman

Arbei­dar du innan­for vevbran­sjen er det rart om du ikkje har høyrt om man­nen som skjuler seg bak luke 11, kon­gen av vev­s­tan­dard­er: Jef­frey Zeld­man.

Jeffrey Zeldman

Arbei­dar du innan­for vevbran­sjen er det rart om du ikkje har høyrt om man­nen som skjuler seg bak luke 11, kon­gen av vev­s­tan­dard­er: Jef­frey Zeld­man.

Denne man­nen er ein av dei første blog­garane og des­ig­narane som pub­lis­erte noko på net­tet. Han har gitt ut to bøk­er, blant anna Design­ing With Web Stan­dards (som eg sjølv er stolt eigar av), og pub­lis­er­ar stadig nye inter­es­sante ting på A List Apart. På bloggen hans del­er han sine fjerne og nære tankar om alt mog­leg, frå vevkod­ing til meir kvardagslege ting.