Luke 11: Jeffrey Zeldman

Jeffrey Zeldman

Arbei­dar du innan­for vevbran­sjen er det rart om du ikkje har høyrt om man­nen som skjuler seg bak luke 11, kon­gen av vev­s­tan­dard­er: Jef­frey Zeldman.

Denne man­nen er ein av dei første blog­garane og des­ig­narane som pub­lis­erte noko på net­tet. Han har gitt ut to bøk­er, blant anna Design­ing With Web Stan­dards (som eg sjølv er stolt eigar av), og pub­lis­er­ar stadig nye inter­es­sante ting på A List Apart. På bloggen hans del­er han sine fjerne og nære tankar om alt mog­leg, frå vevkod­ing til meir kvardagslege ting.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!