Luke 12: Korleis lage ei skrift av di handskrift

Lage handskrifta di

Det kjem stadig nye skrifter til bruk på data­mask­i­nen, og du har garan­tert tenkt tanken om å opprette ei av di eiga hand­skrift. Det skal me gjere noko med i luke 12.

Eg har tidle­gare hatt ei opp­skrift på kor­leis dette kan gjerast med pro­gram­met The Font Cre­ator Pro­gram, men Bit­tBox har no pub­lis­ert ein artikkel som fork­larar kor­leis du tek utgangspunkt i di hand­skrift, og gjer den om til bruk på data­mask­i­nen ved hjelp av Font­Lab Stu­dio.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!