Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Luke 12: Korleis lage ei skrift av di handskrift

Det kjem stadig nye skrifter til bruk på data­mask­i­nen, og du har garan­tert tenkt tanken om å opprette ei av di eiga hand­skrift. Det skal me gjere noko med i luke 12.

Categories
Artfundige saker Datateknologi Grafikk/design Personleg Skrifter/typografi

Har du sniffa på tanken? Pt. 2

Datate­knolo­gien går stadig fort­are framover og det vert meir og meir frie pro­gram til disponer­ing. Det var dermed ikkje over­raskande at det hadde kome til området for skrift­lag­ing også.

Categories
Grafikk/design Skrifter/typografi

Har du sniffa på tanken?

Tanken på å lage ei eigen skrift? Då er der moge­leg min nye tuto­r­i­al kan hjelpe deg litt på veg — det er vert­fall det som er meininga bak den. Eg føler at den dekker det meste, men i og med at eg har laga skrifter før og brukt The Font Cre­ator Pro­gram (dog ein tidle­gare ver­sjon enn den i tuto­ri­alen), så kan eg ikkje stå 100% inne for at den er sjølv­fork­larande. Ta i såfall kon­takt eller kom­menter feil og manglar med den.