Categories
Artfundige saker

Luke 8: Barneoppdraging

For dei av dykk som har eit sped­barn og som kan­skje ikkje heilt veit kor­leis ein skal handtere bruken, då er bar­neop­p­dragin­ga bak luke 8 noko for deg.

Child Care Instructions

For dei av dykk som har eit sped­barn og som kan­skje ikkje heilt veit kor­leis ein skal handtere bruken, då er bar­neop­p­dragin­ga bak luke 8 noko for deg.

Izis­mile gjer deg jevn­lege opp­da­teringar av forskjel­lig art, alt frå litt-på-kan­ten utgåver av Ole Brum til kor­leis ein skal og ikkje skal behan­dle sped­barn. Her er eit par eksem­pler på sist­nem­nte:

Child Care Instructions 14

Child Care Instructions 05

Child Care Instructions 08

Child Care Instructions 14